W czwartkowe popołudnie 20 lutego 2020r. w tłusty czwartek Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spotkali się w Kawiarence. Motywem przewodnim była miłość i różne jej oblicza, a przygotowane przez Seniorów wiersze i piosenki były oczywiście o miłości. W pączku dla każdego ukryta była sentencja, która wywołała uśmiech na twarzach, a pączek był pysznym  dodatkiem do kawy.

Czwartkowe spotkanie 30 stycznia 2020 r. u Seniorów Dziennego Domu Seniora miało inny charakter niż wcześniejsze spotkania. W tym dniu odbyło się plenarne zebranie  członków DDS. Rada Domu przedstawiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe z rok 2019, a Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie, co też nastąpiło jednomyślnie.

Podczas spotkania przyjęto również uchwałę o zakończeniu działalności Rady Domu w dotychczasowej formule. Jednocześnie wszyscy zebrani zostali poinformowani o powstaniu zwykłego Stowarzyszenia Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA,” które przejęło obowiązki dotychczasowej Rady Domu. Zmiana ma na celu dostosowanie działalności pod względem formalnym
i finansowym do obowiązujących przepisów prawnych. Prezesem nowopowstałego stowarzyszenia  została pani Bronisława Drescher.

W dalszej części zebrania omawiano wiele ważnych kwestii dotyczących działalności i funkcjonowania DDS, a Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bernadeta Markiewicz poinformowała zebranych o różnych zadaniach kierowanych do Seniorów, finansowanych ze środków własnych Gminy Pniewy i środków zewnętrznych.

W czwartkowe popołudnie 06 lutego 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spotkali się na urodzinach swoich koleżanek i kolegi.
W gronie  Jubilatów  był p. Feliks Dziamski, który w lutym ukończy 80 lat.

Wyjątkowy Jubileusz oraz urodziny pozostałych uczestników spotkania  były okazją do złożenia serdecznych życzeń i zaśpiewania  gromkiego „Sto lat” wszystkim Jubilatom.

Pani Agacie Darmowskiej z okazji imienin Seniorzy złożyli życzenia. Jubilaci wysłuchali koncertu piosenek śpiewanych solo i wspólnie przy akompaniamencie akordeonowym p. J. Starosty. 

W środę 29 stycznia 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach tanecznym krokiem rozpoczęli karnawał. Muzyka pana Jacka Mikołajczaka zachęcała wszystkich do tańca, dlatego też parkiet był zapełniony, a proponowane konkursy i pląsy miały wielu zwolenników.  Królową balu została pani Danuta Ratajczak, a królem pan Henryk Maciejewski - wyboru dokonali Seniorzy podczas tańca.

W przerwach między tańcem ubytek sił  uzupełniali poczęstunkiem  przygotowanym w ramach warsztatów kulinarnych.

W czwartkowe popołudnie 23 stycznia 2020 r. dla Seniorów z Dziennego Domu Seniora w Pniewach wystąpiły z programem artystycznym przedszkolaki z grupy Słoneczniki z Przedszkola „Miś” w Pniewach.  W wierszach i piosenkach przedstawiły obraz babci i dziadka, a zatańczony rock and roll porwał dziadków do tańca. Obecność milusińskich zawsze wprowadza radość i wywołuje uśmiech na twarzach seniorów. Dzieci obdarowały Seniorów serduszkami, w zamian otrzymały lizaki. W drugiej części spotkania recytowano wiersze oraz przy akompaniamencie Pana Jana Starosty śpiewano piosenki w treści nawiązujące do święta Babci i Dziadka.

Dzieciom i Pani Agnieszce dziękujemy!

Babciom i Dziadkom życzymy:

Uśmiechu z rana,

by miło wspominali lata co przeszły

by wszystkie troski w niepamięć odeszły

by stadko wnuków  Was zawsze kochało

by zdrowie i szczęście na zawsze zostało…

W sobotę 4 stycznia 2020r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach odbył się finałowy koncert kolęd i pastorałek w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”. Do udziału zaproszono zespoły śpiewacze z gmin należących do Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku. Każdy zespół przygotował krótki  koncert kolęd i pastorałek, a zespół z Urbanowa „Wiaruchna i Przyjaciele przedstawił jasełka z przymrużeniem oka. Na zakończenia koncertu Seniorzy przedstawili program pt. „Kolędowy czar”, który był przygotowany podczas warsztatów muzycznych prowadzonych przez Panią Paulinę Królak i zachęcał widownię do wspólnego kolędowania.

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.

W piątek 3 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Zamorzu dla mieszkańców sołectwa wystąpili  Seniorzy z programem kolędowym pt. Kolędowy czar”. Zebranych powitała  prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Pani Krystyna Drozdowska-Szychowiak, po którym Seniorzy zaprezentowali przedstawienie przygotowane pod kierunkiem Pani Pauliny Królak  w ramach projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, którego celem było zaangażowanie widowni do wspólnego kolędowania.

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.

W poniedziałek 30 grudnia 2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie” pniewscy Seniorzy wystąpili z programem kolędowym pt. „Kolędowy czar” u naszych dobrych znajomych w Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu. Zebranych jako przedstawiciel beneficjenta projektu powitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Pani Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Program został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić wszystkim zgromadzonym wspólny śpiew kolęd, co też mieliśmy okazję doświadczyć. Za barwne widowisko Seniorzy usłyszeli wiele ciepłych słów od Pani Danuty Michałowicz – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz od Seniorów – gospodarzy tego miejsca.

Przy kawie i słodkościach nastąpił ciąg dalszy wspólnego kolędowania. 

Za gościnę serdecznie dziękujemy!

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” jest beneficjentem projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.